Liity jäseneksiHalutessasi liittyä Suomen Psykogeriatrisen yhdistyksen jäseneksi, lähetä alla olevat tiedot sähköpostillayhdistyksen sihteerille osoitteeseen emma.hietarinta [at] concess.fi.

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Työpaikka
Työtehtävä

© Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys ry

Yhteystiedot

PL 102
00251 Helsinki

emma.hietarinta
[at] concess.fi