JäsenyysJäseneksi voivat liittyä kaikki vanhusten mielenterveyskysymysten kanssa työskentelevät sekä niistä kiinnostuneet.

Yhdistykseen kuuluu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, yliopistojen ja tutkimuslaitosten, seurakuntien, yhteiskunnallisten ja ammatillisten järjestöjen, eri yhteisöjen palveluksessa olevia sekä muita asiasta kiinnostuneita.

Yhdistyksen jäsenet saavat yhdistyksen järjestämät koulutukset edullisempaan jäsenhintaan.

Jäsenmaksu vuonna 2016 on 20 euroa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yli 70-vuotiaiden jäsenien ei enää tarvitse maksaa jäsenmaksua.


© Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys ry

Jäseneksi

Jäsenilmoituslomake

Jäsenedut

Yhteystiedot

PL 102
00251 Helsinki

emma.hietarinta
[at] concess.fi